Thư viện Lạc Hồng
Droit Civil Comparé

Ký hiệu xếp giá
091.440 TK
Dewey
091.440
Xuất bản
ADBS, 1900
Mô tả
72tr ; 26cm
ISBN
Ngôn ngữ
Pháp
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
07/10/2004 03:40 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
http://172.16.0.250/elib hjfuyfhyu jufgtd jkbvh hjkgjk jghj ugjyf gujg
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003605  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1777