Thư viện Lạc Hồng
kinh tế phát triển

Ký hiệu xếp giá
657.02854Excel
Dewey
657.02854
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2000
Mô tả
428tr ; 28cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
08/10/2004 02:29 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Hướng dẫn làm kế toán bằng EXCEL Phần 2: Chứng từ, sổ sách và báo cáo kế toán minh họa Phần 3: Các nội dung tham khảo để tổ chức, thực hiện công tác kế toán Phần 4: Hệ thống các sơ đồ kế toán doanh nghiệp Việt Nam
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003958  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1408