Thư viện Lạc Hồng
Tổng tập văn học Việt Nam: tập 24

Ký hiệu xếp giá
810.8 T455T
Dewey
810.8
Xuất bản
1. - H.: Khoa học xã hội, 2000
Mô tả
1123tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
08/10/2004 02:55 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tập 24 bao gồm những nội dung sau: 1. Vũ Đình Long 2. Tương Huyền 3. Hoa Sơn Nguyễn Hữu Kim 4. Nam Xương 5. Vũ Trọng Phụng 6. Vi Huyền Đắc 7. Đoàn Phú Tứ 8. Nguễyn Huy Tưởng 9. Thế Lữ 10. Vũ Hoàng Chương 11. Hoàng Cầm 12. Thao Thao 13. Phan Khắc Khoan 14. Nguyển Bính 15. Yến Lan 16. Lưu Quang Thuận 17. Huy Thông
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001449  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1492