Thư viện Lạc Hồng
Tổng tập văn học Việt Nam: tập 21

Ký hiệu xếp giá
810.8T455T
Dewey
810.8
Xuất bản
1. - H.: Khoa học xã hội, 2000
Mô tả
1036tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
08/10/2004 03:00 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tập 21bao gồm những nội dung sau: KHẢI LUẬN 1. Nông cổ mín đàm 2. Đại nam 3. Đông dương tạp chí 4. Nam phong 5. Tiếng dân 6. Phụ nữ tân văn 7. Ngày nay 8. Sông hương tục bản 9. Tri tân 10. Thanh nghị 11. Cờ giải phóng
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001452  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1177