Thư viện Lạc Hồng
Cơ học cơ sở: tập 1

Ký hiệu xếp giá
531.11Co-S
Dewey
531.11
Xuất bản
Tái bản. - Khoa hoc và kỹ thuật, 2001
Mô tả
243tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
11/10/2004 09:48 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: TĨNH HỌC Chương 1: Các khái niệm cơ bản - Hệ tiên đề tĩnh học Chương 2: Hai bài toán cơ bản của tĩnh học Chương 3: Những bài toán đặc biệt của tĩnh học Chương 4: Tĩnh đồ - Dàn Chương 5: Trọng tâm của vật rắn và hệ lực song song Phần 2: ĐỘNG HỌC Chương 6: Động học điểm Chương 7: Chuyển động cơ bản của vật rắn Chương 8: Hợp chuyển động của điểm Chương 9: Chuyển động song phẳng của vật rắn
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004029  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1523