Thư viện Lạc Hồng
Các học thuyết của nền kinh tế thị trường : Tài liệu tham khảo

Ký hiệu xếp giá
330.1Ca-T
Dewey
330.1
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 1998
Mô tả
156tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
11/10/2004 09:53 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Bài 1: Tổng quan về các học thuyết kinh tế Bài 2: Một số trường phái lớn trong các học thuyết kinh tế của nền kinh tế thị trường Bài 3: Nền kinh tế thị trường xã hội Bài 4: Lý thuyết điều tiết
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004021  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 981