Thư viện Lạc Hồng
Từ điển kinh tế Anh - Việt

Ký hiệu xếp giá
330.03 NG527V
Dewey
330.03
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2001
Mô tả
1499tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Từ điển, kinh tế, Anh - Việt
Ngày cập nhật
12/10/2004 09:56 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách gồm khoảng 40.000 từ thuật ngữ thường xuyên được cập nhật với nhiều câu ví dụ mang tính giáo khoa, dễ hiểu. Sách đi vào các lĩnh vực kinh tế, kiểm toán, tài chính thị trường chứng khoán và xuất nhập khẩu, đồng thời sách còn kèm thêm các phụ lục: trên 2000 từ viết tắt thông dụng; bảng tính chuyển đổi kép; hệ thống tài khoản áp dụng cho các doanh nghiệp; tên gọi tiền tệ - bảng mã ISO của một số nước và khu vực.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001569  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1077