Thư viện Lạc Hồng
Sức bền vật liệu - T2

Ký hiệu xếp giá
620.112Su-L
Dewey
620.112
Xuất bản
In lần thứ 3. - H.: Giáo dục, 1996
Mô tả
96tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
12/10/2004 02:53 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 12: Tính chuyển vị theo phương pháp năng lượng Chương 13: Giải bài toán siêu tĩnh bắng phương pháp lực Chương 14: Tải trọng động Chương 15: Tính độ bền khi ứng suất biến đổi có chu kỳ Chương 16: Ổn định Chương 17: Thanh thành mỏng
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004028  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2067