Thư viện Lạc Hồng
Tính toán, lập trình và giảng dạy toán học trên Maple

Ký hiệu xếp giá
510.285 53Maple
Dewey
510.285 53
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2002
Mô tả
228tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
13/10/2004 08:32 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Giao diện và môi trường làm việc của Maple Chương 2: Thực hành tính toán trên Maple Chương 3: Các khái niệm và hàm cơ bản trong lập trình trên Maple Chương 4: Lập trình trên Maple Chương 5: Sử dụng Maple trong giảng dạy và toán học
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004020  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2009