Thư viện Lạc Hồng
Phát triển công nghiệp nông thôn ở Đồng Bằng Sông Cửu Long theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa

Ký hiệu xếp giá
338.1Ph-H
Dewey
338.1
Xuất bản
1. - H.: Chính trị quốc gia, 2001
Mô tả
246tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
13/10/2004 02:57 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Công nghiệp nông thôn - Một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm thực tiễn Chương 2: Thực trạng phát triển công nghiệp nông thôn ở Đồng Bằng Sông Cửu Long - nguyên nhân và những vấn đề đặt ra cần giải quyết Chương 3: Phương hướng cơ bản và giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh phát triển công nghiệp nông thôn ở Đồng Bằng Sông Cửu Long những năm tới
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004078  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 289