경희한국어 : 고급 : 듣고 말하기. 2

Ký hiệu xếp giá
495.783 K999 2
Dewey
495.783
Xuất bản
1. - 서울: 경희대학교 출판문화원, 2020
Mô tả
201tr ; 28 cm
ISBN
9788982226595
Ngôn ngữ
Hàn
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Tiếng Hàn; Nghe; Nói; Kyung Hee Korean
Ngày cập nhật
03/01/2023 10:32 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019928  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 549