Thư viện Lạc Hồng
Cơ sở hệ thống thông tin địa lý GIS

Ký hiệu xếp giá
003.669GIS
Dewey
003.669
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 1999
Mô tả
254tr ; 20,5c,
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
13/10/2004 03:27 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ CÔNG NGHỆ GIS Chương 1: Những kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin địa lý GIS Chương 2: Xây dựng CSDL Chương 3: Các thao tác với dữ liệu GIS Phần 2: PHẦN MỀM MAPINFO Chương 4: Tổ chức thông tin bản đồ trong Mapinfo
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004084  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 536