Thư viện Lạc Hồng
Đồng Nai truyền thống hào hùng tương lai tươi sáng

Ký hiệu xếp giá
904.759 774TK
Dewey
904.759 774
Xuất bản
Đồng Nai: Đồng Nai, 2001
Mô tả
160tr ; 29 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
15/10/2004 10:54 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004025  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1660