Thư viện Lạc Hồng
Kinh tế học Vi mô

Ký hiệu xếp giá
330.01Ki-M
Dewey
330.01
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2000
Mô tả
249tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
15/10/2004 03:06 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Kinh tế học Vi mô và những vấn đề kinh tế cơ bản của DN Chương 2: Kinh tế học Vi mô và thị trường Chương 3: Cung - Cầu và thị trường sản phẩm Chương 4: Lý thuyết về lựa chọn của người tiêu dùng Chương 5: Doanh nghiệp và hoạt động sản xuất Chương 6: Các chi phí và sản lượng Chương 7: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo và độc quyần thuần túy Chương 8: Thị trường cạnh tranh không hoàn hảo Chương 9: Thị trường các yếu tố sản xuất
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004097  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1846