Thư viện Lạc Hồng
Tài nguyên và môi trường du lịch Việt Nam

Ký hiệu xếp giá
338.47Ta-N
Dewey
338.47
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 2000
Mô tả
219tr ; 20,3 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
15/10/2004 03:20 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
MỤC LỤC Chương 1: Tài nguyên du lịch Chương 2: Môi trường du lịch Chương 3: Tác động của hoạt động du lịch đến tài nguyên và môi trường Chương 4: Ứng dụng công nghệ hệ thông tin địa lý (GIS) trong quản lý tài nguyên và môi trường du lịch Chương 5: Phát triển du lịch bền vững trong mối quan hệ với tài nguyên và môi trường Phụ lục
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004101  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 839