Thư viện Lạc Hồng
Photoshop 6.0 - Hướng dẫn thực hành bằng hình

Ký hiệu xếp giá
006.68 Photoshop
Dewey
006.68
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2001
Mô tả
650tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
16/10/2004 08:54 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Photoshop 6: Một chương trình tạo ảnh mới cho những người mới bắt đầu Chương 2: Kiệt tác đầu tiên Chương 3: Tìm hiểu hệ thống quản lý màu mới trong Photoshop Chương 4: Tối ưu hóa vùng làm việc Chương 5: Giới thiệu về các dạng hình ảnh, các chế độ hình ảnh và không gian màu Chương 6: Làm việc với các ảnh trong Photoshop Chương 7: Xuất ra tác phẩm Photoshop của bạn Chương 8: Tự động hóa các bước Chương 9: Các cách chọn trong Photoshop Chương 10: Tạo ảnh theo từng lớp Chương 11: Tô Chương 12: Khai thác công cụ shape Chương 13: Tạo các hiệu ứng đặc biệt bằng công cụ Type Chương 14: Chỉnh sửa màu Chương 15: Phục hồi ảnh cũ Chương 16: Tìm và xử lý các lỗi trong bức ảnh Chương 17: Sử dụng công cụ Clone Stamp, chọn và biến dạng ảnh Chương 18: Tạo các ảnh siêu thực trong Photoshop Chương 19: Làm việc với Photoshop và máy quét Chương 20: Kết hợp đồ họa 3D với các bức ảnh Chương 21: Sử dụng các hiệu ứng bộ lọc Chương 22: Làm việc với công cụ Type Chương 23: Tối ưu hóa các hình ảnh dành cho Web Chương 24: Tạo các bản đồ ảnh và web Gallery Chương 25: Tạo các Rollover và ảnh động
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004095  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 437