Thư viện Lạc Hồng
Turbo Pascal 5.5

Ký hiệu xếp giá
005.133Pascal
Dewey
005.133
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 1996
Mô tả
614tr ; 19cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
16/10/2004 09:09 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Lập trình qua ví dụ Chương 2: Lập trình qua ví dụ Chương 3: Các cấu trúc của chưng trình Pascal Chương 4: Phân mảnh chương trình Chương 5: Dữ liệu có cấu trúc Chương 6: Kiểu File Chương 7: Con trỏ, danh sách, cây Chương 8: Chuỗi Chương 9: Giới thiệu về Units Chương 10: Các Units và Overlay của người dùng Chương 11: Kỹ thuật đồ họa của Borland Chương 12: Khảo sát các số Chương 13: Lập trình nâng cao trong Turbo Pascal Chương 14: Pascal và hợp ngữ Chương 15: Object oriented programming
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004091  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1114