Thư viện Lạc Hồng
Kinh tế Vĩ mô: Phần lý thuyết

Ký hiệu xếp giá
330.01Ki-M
Dewey
330.01
Xuất bản
Tái bản lần thứ 6. - H.: Thống kê, 2001
Mô tả
558tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
kinh tế vĩ mô, chính sách kinh tế, tăng trưởng kinh tế, lạm phát, thất nghiệp
Ngày cập nhật
22/10/2004 10:16 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách trình bày các nội dung: Khái quát về kinh tế vĩ mô; Đo lường sản lượng quốc gia; Lý thuyết xác định sản lượng quốc gia; Chính sách tài khoá và ngoại thương; Tiền tệ ngân hàng và chính sách tiền tệ; Mô hình IS-LM; Mô hình tổng cung- tổng cầu; Lạm phát và thất nghiệp; Thương mại quốc tế; Tăng trưởng kinh tế.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004001  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1033