Thư viện Lạc Hồng
Trí tuệ nhân tạo

Ký hiệu xếp giá
006.3Tr-T
Dewey
006.3
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 1998
Mô tả
472tr ; 25cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
22/10/2004 10:53 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
MỤC LỤC Chương 1: Mở đầu Phần 1: THỂ HIỆN TRI THỨC VÀ GIẢI BÀI TOÁN Chương 2: Thể hiện tri thức Chương 3: Vấn đề giải bài toán Chương 4: Một số kỹ thuật chuẩn bị giải bài toán Chương 5: Một số phương pháp giải bài toán Chương 6: Logic mệnh đề trong việc giải bài toán Chương 7: Thể hiện tri thức không chắc chắn Chương 8: Biểu diễn cấu trúc của tri thức Chương 9: Các mạng ngữ nghĩa và mô tả sự giống nhau Phần 2: HỆ THỐNG GIẢI BÀI TOÁN Chương 10: Một số hệ thống giải bài toán Chương 11: Perceptron Phần 3: HỌC VÀ NHẬN DẠNG QUY LUẬT Chương 12: Học bằng cách phân tích sự khác nhau Chương 13: Học bằng cách giải thích kinh nghieim Chương 14: Học nhờ sửa chữa các lỗi sai Chương 15: Học nhờ ghi nhận các trường hợp Chương 16: Học bằng cách quản lý đa mô hình Chương 18: Học bằng cách xây dựng cây định tên Chương 19: Học bằng cách huấn luyện các mạng thần kinh Chương 20: Học bằng cách huấn luyện Perceptron Chương 21: Học bằng cách huấn luyện các mạng xấp xỉ Chương 22: Học bằng cách mô phỏng sự tiến hóa Chương 23: Kết luận
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004098  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1226