Thư viện Lạc Hồng
Hệ thống các văn bản pháp luật về đất đai - nhà ở

Ký hiệu xếp giá
346.597043H4321
Dewey
346.597043
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2000
Mô tả
1338tr ; 22cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
quy định pháp luật, sở hữu đất đai, sở hữu nhà ở
Ngày cập nhật
25/10/2004 09:29 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách bao gồm những nội dung chính sau: Các quy định về đất đai: Các quy định chung; Các quy định về giải quyết tranh chấp đất đai và địa giới hành chính; Các quy định về đất nông nghiệp; Các quy định về đất Lâm nghiệp; Các quy định riêng về đất cho các tổ chức trong nước; Các quy định riêng về đất đối với các tổ chức nước ngoài; Thuế đất nông nghiệp; Thuế và phí nhà đất; Các quy định về nhà ở: Các quy định về nhà của cơ quan, khách sạn, nhà khách; Các quy định về cho người nuớc ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê nhà ở tại Việt Nam; Các quy định về nhà ở của công dân.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017859  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1365