Thư viện Lạc Hồng
Kỹ thuật điện

Ký hiệu xếp giá
621.307 6Ky-D
Dewey
621.307 6
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2000
Mô tả
287tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
09/11/2004 02:36 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1 : Những khái niệm cơ bản Chương 2 : Mạch điện xoay chiều hình sin một pha Chương 3 : Mạch điện ba pha Chương 4 : Máy biến áp Chương 5: Máy điện không đồng bộ Chương 6: Máy phát điện đồng bộ Chương 7 : Khái niệm chung về Truyền động điện và điều khiển động cơ Chương 8 : Mạch điện hạ áp
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004124  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1798