Thư viện Lạc Hồng
Turbo Pascal 7.0

Ký hiệu xếp giá
005.133Pascal
Dewey
005.133
Xuất bản
1. - H.: Giao thông vận tải, 1997
Mô tả
964tr ; 19cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
11/11/2004 03:20 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Tổ chức chương trình để giải bài toán thiết kế kỹ thuật Chương 2: Các chương trình tiện ích Chương 3: Các chương trình mẫu tạo âm thanh xử lý tệp và chuột Chương 4: Các chương trình toán học Chương 5: Tính toá xây dựng Chương 6: Tính toán cầu đường Chương 7: Tính toán cơ khí Chương 8: Tính toán kỹ thuật điện và điện tử Chương 9: Tính toán thuỷ lợi Chương 10: Một số chương trình tối ưu hoá trong kỹ thuật Chương 11: Một số chương trình đồ hoạ
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004144  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2150