Thư viện Lạc Hồng
Computer Science

Ký hiệu xếp giá
428.090 4Co-S
Dewey
428.090 4
Xuất bản
1. - UK: Prentice-Hall, 1989
Mô tả
153tr ; 24,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
19/07/2004 09:39 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
CONTENT Unit 1: Computer Applications Unit 2: Peripherals Unit 3: Artificial Intelligence Unit 4: Operating Systems Unit 5: Computer Structure Unit 6: Data Structures Unit 7: Computer Personnel Unit 8: Computer Graphics Unit 9: High Level Languages Unit 10: Compilers and Interpreters Unit 11: Software Engineering Unit 12: Files Unit 13: Databases Unit 14: 21st Century Word Processors Unit 15: Fifth Generation Computer Appendix: Glossary of Computing and Information Science Terms
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000364  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1406