Thư viện Lạc Hồng
Tiếng Anh cho người làm khoa học

Ký hiệu xếp giá
428.6 Ti-H
Dewey
428.6
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Giao thông vận tải, 2000
Mô tả
317tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
19/07/2004 10:05 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Unit 1: Section 1: Số và kích thước Section 2: Mô tả đồ vật Section 3: Mô tả hình dạng, kích thước, và công dụng Unit 2: Section 1: Mô tả các góc và đường thẳng Section 2: Đọc các công thức căn bản Section 3: Đọc các công thức phức tạp Unit 3: Section 1: Mô tả về sự chuyển động và hình dạng Section 2: Mô tả phương hướng Unit 4: Section 1: Mô tả về chất lượng của vật liệu Section 2: Mô tả về màu sắc và hình dáng bên ngoài Section 3: Mô tả về qui trình và thí nghiện đơn giản Unit 5: Section 1: Sự phân loại, định nghĩa và mô tả Section 2: Mô tả và dự đoán Section 3: Mô tả chi tiết Unit 6: Section 1: Các chỉ dẫn đơn giản Section 2: Chỉ dẫn và giải thích Section 3: Mô tả một qui trình Unit 7: Section 1: Nguyên nhân và lý do Section 2: Phép so sánh và sự tương phản Section 3: Tính tương tự Unit 8: Section 1: Kết quả nhất định Section 2: Kết quả của giả thuyết Section 3: Đề nghị nguyên nhân và kết quả có thể có Unit 9: Section 1: Báo cáo về các hoạt động Section 2: Báo cáo về các quan sát và kết quả; Phát biểu kết luận Section 3: Mô tả và báo cáo kết quả Unit 10: Section 1: Mô tả một cuộc thí nghiệm Section 2: Phát biểu kết quả Section 3: Mô tả và báo cáo về một hiện tượng Unit 11: Section 1: Tìm hiểu về một mục giải thích Section 2: Mô tả thiết bị và một cuộc thí nghiệm Section 3: Cung cấp các chỉ dẫn, diễn dịch kết quả, và mô tả thuộc tính
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000367  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1088