Thư viện Lạc Hồng
Mẫu thiết kế xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn

Ký hiệu xếp giá
725Ma-T
Dewey
725
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 2000
Mô tả
128tr ; 21
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
21/07/2004 02:49 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
MỤC LỤC Phần 1: Quy hoạch xây dựng khu dân cư nông thôn Phần 2: Một số vấn đề xây dựng nông thôn Phần 3: Thiết kế điển hình Phần 4: Mẫu thiết kế tham khảo
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000379  Còn  Rỗi          
100000380  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1198