Thư viện Lạc Hồng
Tuyển tập Tự Lực Văn Đoàn

Ký hiệu xếp giá
810.93 TK
Dewey
810.93
Xuất bản
1. - H.: Hội nhà văn Việt Nam, 1999
Mô tả
707tr ; 20,5 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
18/11/2004 09:29 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Các tác phẩm : 1/ Hồn bướm mơ Tiên 2/ Nửa chừng xuân 3/ Gia đình
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004254  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2196