Thư viện Lạc Hồng
Nhỏ là đẹp : Về lợi thế của quy mô vừa và nhỏ trong kinh tế

Ký hiệu xếp giá
810.93 TK
Dewey
810.93
Xuất bản
1. - H.: Khoa học xã hội, 1995
Mô tả
450tr ; 20,5 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
18/11/2004 10:07 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần I : Thế giới hiện đại 1/ Vấn đề sản xuất 2/ Hoà bình và bền vững 3/ Vai trò của kinh tế học 4/ Kinh tế học phật giáo 5/ VẤn đề quy mô Phần II : Các nguồn lực 1/ Giáo dục nguuồn lực to lớn 2/ Sử dụng thích hợp đất đai 3/ Nguồn lực cho công nghiệp 4/ Năng lượng hạt nhân 5/ Nền công nghệ mang bộ mặt con người Phần III : Thế giới thứ ba 1/ Phát triển 2/ Những vấn đề xã hội và kinh tế đòi hỏi phải phát triển công nghệ trung gian 3/ Hai triệu làng xã 4/ Vấn đề thất nghiệp ở Ấn Độ Phần IV : Tổ chức và quyền sở hữu 1/ Máy tiên đoán được tương lai 2/ Tiến tới một lý thuyết vế các tổ chức quy mô lớn 3/ Chủ nghĩa xã hội 4/ Sở hữu
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004267  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1308