Thư viện Lạc Hồng
Sài Gòn năm xưa

Ký hiệu xếp giá
810.93TK
Dewey
810.93
Xuất bản
Tái bản lần II. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1993
Mô tả
343tr ; 20,5 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
18/11/2004 10:28 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần I : Nhắc lại cuộc nam tiến vĩ đại của dân Việt Phần II : Bởi đâu có danh từ Sài Gòn Phần III : Sài Gòn thời Nguyễn Phần IV: Tìm hiểu vị trí của Sài Gòn Phần V: Cổ tích quanh Sài Gòn Chợ Lớn Phần VI: Dân cư thời thuộc pháp Phần VII : Những hoa kiều nổi tiếng Phần VIII : Tây đến rồi tây đi
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004251  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1338