Thư viện Lạc Hồng
Những chặng đường đấu tranh cách mạng của huyện Gò Dầu

Ký hiệu xếp giá
810.93TK
Dewey
810.93
Xuất bản
I. - Tây Ninh: Đại học Mở bán công TP.HCM, 1986
Mô tả
154tr ; 20,5 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
18/11/2004 10:50 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004248  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 910