Thư viện Lạc Hồng
Phối cảnh kiến trúc

Ký hiệu xếp giá
742 Ph - T
Dewey
742
Xuất bản
In lần thứ 3. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 1999
Mô tả
200tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
21/07/2004 03:14 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
MỤC LỤC 1. Biểu diễn điểm, đường thẳng, mặt phẳng trên mặt tranh nghiêng 2. Những bài toán vị trí trên mặt tranh nghiêng 3. Những bài toán lượng trên mặt tranh nghiêng 4. Chọn điểm nhìn 5. Các phương pháp vẽ hình chiếu phối cảnh trên mặt tranh nghiêng 6. Các phương pháp vẽ hình chiếu phối cảnh trên mặt tranh thẳng đứng 7. Tương ứng thấu xạ giữa phối cảnh trên mặt tranh thẳng đứng và trên mặt tranh nghiêng 8. Một vài phương pháp vẽ nhanh phối cảnh 9. Dựng lại hình dáng, kích thước của công trình từ phối cảnh của nó 10. Vẽ phối cảnh khi điểm tụ ra ngoài phạm vi bản vẽ 11. Vẽ phối cảnh một số chi tiết kiến trúc 12. Vẽ bóng cho phối cảnh trên mặt tranh nghiêng 13. Vẽ bóng cho phối cảnh trên mặt tranh thẳng đứng 14. Hình phản chiếu trong nước và trong gương 15. Phối cảnh trên mặt tranh trụ 16. Vẽ phối cảnh với sự trợ giúp của máy tính điện tử (Autocad) 17. Phần bài tập
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000382  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1038