Thư viện Lạc Hồng
M.X.Gooc-ba-chôp : Cách mạng tháng Mười và công cuộc cải tổ : Cuộc cách mạng đang tiếpdiễn

Ký hiệu xếp giá
335.6TK
Dewey
335.6
Xuất bản
I. - Mát-xcơ-va: Thông tấn xã Nô-vô-xti, 1987
Mô tả
63tr ; 20,5 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
18/11/2004 02:37 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004241  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 322