Thư viện Lạc Hồng
A Pictorial guide to Taiwain

Ký hiệu xếp giá
951.1TK
Dewey
951.1
Xuất bản
I. - Đại học Mở bán công TP.HCM, 1984
Mô tả
60tr ; 14,5 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
18/11/2004 03:14 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương I : Mấy nét về tình hình thế giới và Đông Nam Á Chương II : Đường lối CM XHCN ở Việt Nam Chương III : Chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa bành trướng bá quyền Trung Quốc Chương IV : Mấy vấn đề về đặc điểm và tính chất của chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc Chương V : Xây dựng nền quốc phòng toàn dân Chương Vi : Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Chương VII : Sự lãnh đạo của đảng nhân tố chủ yếu quyết định thắng lợi Chương VIII : Quyết tâm đánh thắng kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt của bọn bành trướng Bắc Kinh
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004237  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1120