Thư viện Lạc Hồng
Hình chiếu phối cảnh - Phần thực hành

Ký hiệu xếp giá
742 Hi-C
Dewey
742
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 1999
Mô tả
184tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
21/07/2004 03:42 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần đề bài, phần hướng dẫn và tham khảo Chương 1: Điểm Chương 2: Đường thẳng Chương 3: Mặt phẳng Chương 4: Bài toàn ví dụ Chương 5: Giao tuyến hai mặt thường dùng Chương 6: Bài toán về lượng Chương 7: Dựng phối cảnh Chương 8: Vẽ bóng và hình phản chiếu trong nước, trong gương Chương 9: Dựng lại hình dáng và kích thước của vật thể từ phối cảnh của nó Chương 10: Vẽ phối cảnh với sự trợ giúp của máy tính
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000383  Còn  Rỗi          
100000384  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1371