Thư viện Lạc Hồng
René Descartes và tư duy khoa học

Ký hiệu xếp giá
608 TK
Dewey
608
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 2000
Mô tả
207tr ; 20,5 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Pháp
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
20/11/2004 08:22 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
CHương I : Bàn về phương pháp Chương II : René Descartes và những khái niệm cơ bản của triết học CHương III : Các phụ lục Chương IV : Nguyên bản tiếng Pháp
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004346  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 674