Thư viện Lạc Hồng
Vẽ mỹ thuật - Rèn luyện kỹ năng cho thí sinh vào ngành kiến trúc

Ký hiệu xếp giá
720.284Ve-T
Dewey
720.284
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 2001
Mô tả
117tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
21/07/2004 03:54 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Rèn luyện kỹ năng cơ bản trước khi thi vẽ mỹ thuật vào ngành kiến trúc Chương 1: Phương pháp rèn luyện vẽ mỹ thuật các hình khối hình học Chương 2: Kỹ năng rèn luyện vẽ mỹ thuật tĩnh vật Chương 3: Kí họa phong cảnh và cảnh vật nội thất Phần 2: Kỹ năng thể nghiệm ứng dụng thi mỹ thuật kiến trúc Chương 1: Kỹ năng thể nghiệm ứng dụng thi mỹ thuật kiến trúc Chương 2: Tuyển chọn tác phẩm đẹp
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000386  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2031