Thư viện Lạc Hồng
Cơ sở tạo hình kiến trúc

Ký hiệu xếp giá
720.22Co-T
Dewey
720.22
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 2001
Mô tả
179tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
21/07/2004 04:09 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Tạo hình bình diện Chương 2: Tạo hình lập thể cơ bản Chương 3: Yếu tố tạo hình kiến trúc
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000387  Còn  Rỗi          
100000388  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1106