Thư viện Lạc Hồng
Đề cương các môn khoa học Mác - Lênin, tư ttưởng Hồ Chí Minh trình độ đại học, cao đẳng

Ký hiệu xếp giá
335.537 071TK
Dewey
335.537 071
Xuất bản
1. - H.: Đại học Mở bán công TP.HCM, 2003
Mô tả
208tr ; 29cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
20/11/2004 11:08 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004272  Còn  Rỗi          
100004273  Còn  Rỗi          
100004274  Còn  Rỗi          
100004275  Còn  Rỗi          
100004276  Còn  Rỗi          
100004471  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1278