Thư viện Lạc Hồng
Basic tactics for listening

Ký hiệu xếp giá
428.34R5162b
Dewey
428.34
Xuất bản
2. - New York: Oxford University Press, 2003
Mô tả
97tr ; 28 cm
ISBN
9780194384513
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, nghe
Ngày cập nhật
24/11/2004 03:29 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Unit 1: Names and Titles Unit 2: Describing People Unit 3: Clothes Unit 4: Time Unit 5: Dates Unit 6: Jobs Unit 7: Sports and Exercise Unit 8: Locations Unit 9: The Family Unit 10: Entertainment Unit 11: Prices Unit 12: Restaurants Unit 13: Small Talk Unit 14: Vacations Unit 15: Apartment Living Unit 16: Movies Unit 17: The Weather Unit 18: Shopping Unit 19: Using the Telephone Unit 20: Describing Things Unit 21: Directions Unit 22: People We Know Unit 23: Places Unit 24: Health
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000701  Còn  Rỗi          
200000633  Còn  Đang mượn  NV0000123  Trần Thị Hải Yến  15/08/2020 
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1262