Thư viện Lạc Hồng
Kiến trúc nhà ở

Ký hiệu xếp giá
728.3Ki-O
Dewey
728.3
Xuất bản
Tái bản lần 1. - H.: Xây dựng, 2000
Mô tả
250tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
21/07/2004 04:46 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Quá trình phát triển kiến trúc nhà ở Chương 2: Phân loại và yêu cầu đối với nhà ở Chương 3: Các thành phần của căn hộ và yêu cầu vế thiết kế nội thất Chương 4: Thiết kế các loại nhà ở thông dụng Chương 5: Thiết kế nhà ở kiểu ký túc xá, kiểu khách sạn, nhà khách và quần thể nhà ở lớn có công trình phục phụ công cộng Chương 6: Những vấn đề thẩm mỹ trong kiến trúc nhà ở hiện nay Chương 7: Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong kiến trúc nhà ở
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000397  Còn  Rỗi          
100000398  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 822