Thư viện Lạc Hồng
Từ điển Anh - Việt

Ký hiệu xếp giá
423.959 22 T550Đ
Dewey
423.959 22
Xuất bản
01. - H.: Khoa học xã hội, 2003
Mô tả
2421tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
từ điển, Anh - Việt
Ngày cập nhật
26/11/2004 02:23 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn từ điển này được biên soạn trên cơ sở cuốn Oxford Advanced Learner's Dictionary, 1992 là cuốn từ điển mới của nước Anh. Bên cạnh việc dịch lời giải nghĩa các từ ngữ trong nguyên bản tiếng Anh ra tiếng Việt, cuốn từ điển còn đưa thêm những từ ngữ tiếng Việt tương đương với các từ ngữ tiếng Anh.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001555  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 579