New grammar practice for pre-intermediate students: with key

Ký hiệu xếp giá
428.24 W1788n
Dewey
428.24
Xuất bản
1. - Harlow: Longman, 2000
Mô tả
174tr ; 25 cm
ISBN
9780582417106
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, ngữ pháp
Ngày cập nhật
26/11/2004 03:59 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: nouns, adjectives, and adverbs; verbs; conditionals; modals; gerunds and infinitives; reported speech; sentence structure; prepositions; phrasal verbs.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000728  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 838