Thư viện Lạc Hồng
Mẫu nhà ở căn hộ cao tầng (Cho các đô thị lớn)

Ký hiệu xếp giá
720.483Ma-T
Dewey
720.483
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 1999
Mô tả
83tr ; 31cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
21/07/2004 04:49 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mẫu nhà 17 tầng, 25 tầng có cửa hàng Mẫu nhà 9 tầng đến 16 tầng và nhiều mẫu nhà 5 tầng
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000399  Còn  Rỗi          
100000400  Còn  Rỗi          
100000401  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1218