Thư viện Lạc Hồng
Interactions 1. Reading

Ký hiệu xếp giá
428.64K599i
Dewey
428.64
Xuất bản
4. - New York: McGraw-Hill Contemporary, 2002
Mô tả
272tr ; 26 cm
ISBN
978007118022
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, đọc
Ngày cập nhật
30/11/2004 04:11 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Chapter 1: School Life Around the World; Chapter 2: Experiencing the Nature; Chapter 3: Living to Eat or Eating to Live?; Chapter 4: In the Community; Chapter 5: Home; Chapter 6: Cultures of the World; Chapter 7: Health; Chapter 8: Entertainment and the Media; Chapter 9: Social Life; Chapter 10: Customs, Celebrations, and Holidays; Chapter 11: Science and Technology; Chapter 12: The Global Consumer.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000723  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1096