Thư viện Lạc Hồng
Mosaic 1. Reading

Ký hiệu xếp giá
428.64W411m 2002
Dewey
428.64
Xuất bản
4. - New York: McGraw-Hill Contemporary, 2002
Mô tả
246tr ; 25 cm
ISBN
9780071180214
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, đọc
Ngày cập nhật
30/11/2004 04:30 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Chapter 1: New Challenges; Chapter 2: Looking at Learning; Chapter 3: Relationships; Chapter 4: Health and Leisure; Chapter 5: High Tech, Low Tech; Chapter 6: Money Matters; Chapter 7: Remarkable Individuals; Chapter 8: Creativity; Chapter 9: Human Behavior; Chapter 10: Crime and Punishment; Chapter 11: The Physical World; Chapter 12: Together on a Small Planet
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000721  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 418