Thư viện Lạc Hồng
Về Chủ nghĩa Mác - Lênin Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Ký hiệu xếp giá
335Ch-N
Dewey
335
Xuất bản
2. - H.: Chính trị quốc gia, 2004
Mô tả
337tr ;
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
22/12/2004 02:59 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần thứ nhất : VỀ CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC Phần thứ hai : CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC Ở VIỆT NAM
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004428  Còn  Rỗi          
100004429  Còn  Rỗi          
100004433  Còn  Rỗi          
100004434  Còn  Rỗi          
100004438  Còn  Rỗi          
100004439  Còn  Rỗi          
100004443  Còn  Rỗi          
100004448  Còn  Rỗi          
100004449  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1374