Thư viện Lạc Hồng
Mẫu nhà ở Đồng bằng Sông Cửu Long

Ký hiệu xếp giá
728.597 81Ma-L
Dewey
728.597 81
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 1999
Mô tả
41tr ; 21cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
21/07/2004 05:03 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000406  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 909