Thư viện Lạc Hồng
Lịch sử các học thuyết kinh tế

Ký hiệu xếp giá
330.1Li-T
Dewey
330.1
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 1997
Mô tả
153tr ; 19cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/01/2005 05:18 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1 : Đối tượng và phương pháp của môn lịch sử các học thuyết kinh tế; Chương 2 : Tư tưởng kinh tế thời cổ đại và trung đại Chương 3 : Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa trọng thương Chương 4 : Học thuyết kinh tế tư sản cổ điển; Chương 5 : Học thuyết kinh tế tiểu tư sản Chương 6 : Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa xã hội không tưởng ; Chương 7 : Học thuyết kinh tế mácxít Chương 8 : Các học thuyết kinh tế của trường phái tân cổ điển Chương 9 : Học thuyết kinh tế của trường phái Keynes Chương 10 : Học thuyết kinh tế của các trường phái "Kinh tế tự do mới" Chương 11 : Kinh tế học trường phái chính hiện đại Chương 12: Các lý thuyết tăng trưởng và phát triển kinh tế hiện đại
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt  10 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004355  Còn  Rỗi          
100004356  Còn  Rỗi          
100004360  Còn  Rỗi          
100004460  Còn  Rỗi          
100004465  Còn  Rỗi          
100004470  Còn  Rỗi          
100004472  Còn  Rỗi          
100004477  Còn  Rỗi          
100005307  Còn  Rỗi          
100005308  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1136