Thư viện Lạc Hồng
Các kỹ xảo thiết kế cảnh quan đô thị

Ký hiệu xếp giá
710Ca-T
Dewey
710
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2001
Mô tả
203tr ; 21cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
21/07/2004 05:23 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
1. Ngôn ngữ hội họa và quá trình thiết kế 2. Sơ đồ vẽ tay 3. Bản vẽ khái niệm 4. Các sơ đồ vẽ kỹ thuật 5. Biểu hiện bằng chữ 6. Phương pháp trình bày bản vẽ bố trí mặt bằng 7. Phối cảnh vẽ nhanh 8. Sử dụng kích thước thẳng đứng trong phương pháp vẽ phối cảnh 9. Bản vẽ quy hoạch tầm nhìn 10. Kỹ xảo vẽ phối cảnh không chính thức 11. Bài tập 12. Tính đổi đơn vị đo lường
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000410  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 548