Thư viện Lạc Hồng
Kiến trúc cảnh quan

Ký hiệu xếp giá
712Ki-Q
Dewey
712
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 1999
Mô tả
224tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
22/07/2004 07:38 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Những khái niệm cơ bản Chương 2: Lược khảo lịch sử hình thành và phát triển kiến trúc cảnh quam Chương 3: Quy hoạch và thiết kế cảnh quan Phụ lục 1: Phương pháp trình tự và nội dung thiết kế đồ án kiến trúc cảnh quan Phụ lục 2: Nhiệm vụ thiết kế công viên Phụ lục 3: Nhiệm vụ thiết kế ngoại thất Phụ lục 4: Đặc tính của một số cây trồng thường gặp
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000411  Còn  Rỗi          
100000412  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1584