Thư viện Lạc Hồng
Thiết kế thông gió công nghiệp

Ký hiệu xếp giá
697.955 16 Th-N
Dewey
697.955 16
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 2000
Mô tả
375tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
22/07/2004 08:22 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Phân xưởng sản xuất và môi trường không khí trong phân xưởng sản xuất Chương 2: Tổn thất nhiệt, tỏa nhiệt và thu nhiệt Chương 3: Tỏa hơi nước, tỏa khí và hơi độc, tỏa bụi Chương 4: Hút cục bộ Chương 5: Thổi cục bộ Chương 6: Thông gió chung cơ khí và tự nhiên Chương 7: Đường ống dẫn không khí - tính toán khí động và chọn thiết bị thông gió Chương 8: Hệ thống vận chuyển bằng khí ép Chương 9: Đặc điểm và một số sơ đồ thông gió cho các loại phân xưởng Chương 10:
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000416  Còn  Rỗi          
100000417  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1677